Čo je mediácia?

Mediácia je alternatívy spôsob riešenia sporov v civilnom práve za pomoci tretej, nestrannej a neutrálnej osoby – mediátora, ktorý sporiacim sa stranám pomáha vyriešiť ich vzájomný spor a dospieť k obojstranne výhodnej dohode.

Riadi sa podľa Zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov.

Ak máte otázku kľudne volajte alebo píšte! +421 905 395 269