Cenník

Odporúčané ceny za mediačné činnosti vykonávané mediátorom podľa zákona č. 420/2004 Z.z

predmediačné stretnutie                                                  50,-

Mediácia v súkromnom podnikateľskom sektore(fyzické a právnické osoby)

nemajetkové spory v súkromnom podnikateľskom sektore:

• fyzické osoby podnikatelia                                                  67,- €/hod.

• právnické osoby podnikatelia                                            133,- €/hod.

majetkové spory v súkromnom podnikateľskom sektore:

• od 3 319,39 do 6 638, 78 €                                                   10 % z hodnoty

• od 6 638, 78 do 16 596,95 €                                                 7% z hodnoty

• od 16 596,95 do 33 193, 92 €                                              5% z hodnoty

• od 33 193, 92 do 66 387, 84 €                                              2% z hodnoty

• viac ako 66 387, 84                                                              1% z hodnoty

Mediácia v občianskych sporoch (susedské a rodinné spory vo vzťahoch rodičov a detí, manželské a partnerské spory, komunitné spory, medzikultúrne a etnické spory)

nemajetkové občianske spory:                                                27,- €/hod.

majetkové občianske spory:

 • do 1 659,70 € alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa 67,- €/hod.                                                                                      

• viac ako 1 659, 70 €                                                               100 ,- €/hod.

Mediácia v štátnom sektore (štátna správa, územná samospráva, štátne zdravotnícke zariadenie, štátne inštitúcie pre výchovu a vzdelávania a pracovnoprávne vzťahy v tomto sektore)

 nemajetkové a pracovnoprávne spory:                                    34 -, €/hod.

majetkové spory v štátnom sektore:

• do 3 319,39 € alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa 34 -, €/hod.

 • od 3 319,39 do 6 638,78 €                                                    8% z hodnoty

• od 6 638,78 do 16 596,95 €                                                   5% z hodnoty

 • od 16 596,95 do 33 193,92 €                                               3% z hodnoty

• od 33 193,92 do 66 387,84 €                                                 2% z hodnoty

• viac ako 66 387,84 €                                                             1% z hodnoty

Poznámka:

• K cenám sa neúčtuje DPH, resp. ceny sú vrátane DPH,

• Uvedené hodinové sadzby sa účtujú i za neúplnú (začatú) hodinu mediačného konania,

• Dohodnutá cena je odmenou mediátora za výkon mediácie a v tejto cene nie sú zahrnuté iné vzniknuté náklady, ktoré vznikli na základe požiadavky účastníka a v jeho záujme, ktoré mediátor účtuje osobitne,

• Akceptácia návrhu odmeny mediátora účastníkmi mediácie má nastať zásadne v písomnej forme dohoda alebo zápis pred začatím mediačného konania.

Ak máte otázku kľudne volajte alebo píšte! +421 905 395 269